سخن روز

http://s9.picofile.com/file/8282864892/cooltext226495140007724.png


 

داستان مداد


پدر بزرگ از نوشتن دست کشید ولبخند زنان گفت:

می خواهم وقتی بزرگ شدی مانند این مداد شوی.

پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد وچیز خاصی در آن ندید.پدر بزرگ ادامه داد در این مداد 5خاصیت است که اگر به دستشان بیاوری تاآخر عمرت با آرامش زندگی می کنی.

اول:می توانی کارهای بزرگ کنی اما نباید هرگز فراموش کنی که دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند .اسم این دست خداست.

دوم:گاهی باید از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی.این باعث می شود مدادکمی رنج بکشد اما آخر کار ، نوکش تیزتر می شود . پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی .

سوم : مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم . بدان که تصحیح یک کار خطا ، کار بدی نیست . در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری مهم است .

چهارم : چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست ، زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است . پس همیشه مراقب درونت باش چه خبر است ؟

پنجم : همیشه اثری از خود بجا می گذارد . بدان هر کار در زندگی ات می کنی ردی به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر کاری می کنی هوشیار باشی و بدانی چه می کنی .

نتیجه گیری :

1- بعضی کارها هست که اگر انجامشان دهیم انگار با خودکار نوشته ایم .

2- طوری زندگی کنیم که مدادی در دست خدا باشیم.

3- بعض از ما آدمها مدادهایی هستیم که گم شده ایم یا کش رفته ایم . 

   احمد علی اداوی - 1393/11/01